Café Sågmöllan ?☕ är ett mysigt litet café i skånelänga. Intill Cafét ligger Kungagraven/Kiviksgraven. Det är ett gravröse från äldre bronsåldern. Gravplatsen är cirka 75 meter i diameter och 3,5 meter hög. Graven antas vara en av Skandinaviens största gravar från den äldre bronsåldern (cirka 1700–1100 f.Kr.). Graven innehåller en kista som är 3,25 meter lång och cirka en meter bred. Här tror man att yngre betydelsefulla män har begravts.
☕☕☕ av 5