När du besöker Salfvedals Café ☕? utanför Åtvidaberg kliver du in i svunna tider från tidigt 1700-tal. Intill det gamla gästgiveriet ligger den fina kaffestugan med bullar, kakor och våfflor. Mycket trevlig personal och underbar uteservering. Gästgiveriet omnämns redan på 1300-talet.
1442 bestämdes i Sverige, att gästgiverier skulle finnas med 2-2,5 mils mellanrum, vid de större vägarna. Gästgiverierna skulle dessutom hålla med en vagn, två kärror, tre slädar, fyra ridsadlar och servera mat och hålla med husrum. Den sista gästgivaren vid Salfvedal var, Petter Nord och hans fru Stina-Greta. De flyttade från Salfvedal år 1865 och det blev slutet för hållningen av Gästgiveriet. ☕☕☕☕☕ av 5
Midsommarfirande från kl 14.